Hakkımızda

                                                                                                   ASSSA'ya  hos geldiniz.

ASSSA Mühendislik&Danışmalık Merkezi (ASSSA MDM) ve  Stratejik Araştırma Merkezi  (ASSSA SAM) olmak üzere iki departmandan oluşan 2009 yılında kurulmuş özel bir şirkettir. ASSSA MDM hükümetlere ve özel kurumlara; Savunma & Güvenlik Sistemleri ve Yeni Teknolojiler konularında mühendislik ve danışmanlık, ASSSA SAM ise Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik,  Eğitim ve Yönetim konularında stratejik araştırma hizmeti vermektedir.

                                                                                                     Savunma Sistemleri

Günümüzde sürekli değişen ve çeşitlenen simetrik ve asimetrik tehdit ortamının yarattığı global tehlikenin asgariye indirilmesine yönelik olarak, gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlardan da istifade edilerek çok karmaşık ve gelişmiş savunma sistemleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. Söz konusu gelişmiş sistemler; platform, platfomları birbirine bağlayan ağ sistemleri ile füzyon merkezlerinden oluşmakta olup çok karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji içeren bu sistemlerin tedarik edilmesi de kullanıcı açısından kritik öneme haiz bir süreç haline gelmiştir.

Tedarik sürecinde savunma sistemlerinin ortaya çıkardığı büyük resmi iyi anlamak, resmin gerektirdiği detayda planlama ve programlama yapmak tedarik makamı ve son kullanıcı açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek kabiliyetli bir platform veya sistem  tedarik ederken, o platformun gerektirdiği entegre yapılanmayı öngörmemek, beklenilen performansın alınmamasına sebep olabilmektedir. Günümüzde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere genelde son kullanıcılar ve tedarik makamları komplike sistemlerin tedarikinde, sonradan büyük bir süprizle karşılaşmamak ve risklerini minimize etmek için bu süreçte araştırma enstitülerinden, bağımsız firmalardan, kuruluşlardan ve deneyimli uzman personelden danışmanlık hizmetleri almakta ve söz konusu hizmet alımı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak ASSSA, komplike ve gelişmiş platform ve ağ sistemlerini içeren savunma sistemlerinin tedarik sürecinde; Türkiye’de tedarik makamlarına ve son kullanıcılara, bünyesinde bulunan operasyonel (harekat), mühendislik, proje yönetimi alanlarındaki uzman personeli ve konularında uzman yabancı şirketlerle birlikte işbirliği içersinde danışmanlık hizmeti vermeyi kendisine misyon edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte olan bağımsız bir  kuruluşdur.

                                                                                                   Güvenlik Sistemleri

Günümüzde, her  zamankinden çok daha fazla olarak güvenlik konusu neredeyse her organizasyon için hayati bir duruma gelmiştir. Organizasyonlar hangi sektörde iş yaptığına  ve ne alanda faaliyet gösterdiğine bakılmaksızınızın tehdide maruz kalmakta ve bu durum katlanarak artmaktadır. Tehdidin çeşitliliği nedeniyle, bugün neredeyse bütün organizasyonların güvenlik boşluğu bulunmaktadır. Bu boşluk organizasyonların mevcut korunma seviyeleri ile en son günvenlik tehditlerini karşılayabilecek koruma seviyeleri arasındaki farktır.

ASSSA, Organizasyonlara güvenlik sistemlerinin tedariki sürecinde; bünyesinde bulunan uzman personeli ve konularında uzman yabancı şirketlerle birlikte işbirliği içersinde danışmanlık hizmeti vermeyi kendisine misyon edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte olan bağımsız bir  kuruluşdur.

                                                                                                       Teknoloji Eğitimi

ASSSA Havacılık,Uzay, Savunma, Güvenlik, IT ve Liderlik konusnda Teknoloji Eğitimleri sunmakatdır. Eğitimlerimiz yabancı akademik personel ile alan uzamanları tarafından verilmektedir. Ülkemizde ihtiyaç duyulabilcek bütün eğitim alanları belirlenerek, bu ihtiyaçları karşılayabilecek eğitim paketleri hazırlanmaktadır.


                                                                                                          Stratejik Araştırma

ASSSA, Türkiye’yi ilgilendiren ve ilgilendirebilecek olan tüm alanlarda ; stratejiden taktiğe, tarihten coğrafyaya, teoriden pratik uygulamalara, yerel sorunlardan küresel sorunlara, projeden tekniğe, politikadan sağlığa, savunmadan eğitime, diplomasiden yönetime, terörle mücadeleden ekonomiye kadar bir çok önemli alanda araştirma ve analiz hizmetleri sunmaktadır.