1. ASSSA Ltd. olarak yabancı iş ortaklarımızla birlikte  TDL Eğitimi yanında aşağıda belirtilen konularda TDL Danışmanlık Destek Hizmeti sunmaktayız. Talebiniz doğrultusunda çeşitli projeler kapsamında TDL kabiliyetine sahip sistemlerin tasarım, geliştirme, test, eğitim ihtiyaçları için bilgi ve teknoloji transferi, doküman hazırlanması ve danışmanlık desteği ve işbirliği sağlamaktayız.

2. Eğitim, Danışmanlık Desteği ve Yazılım çözümleri sağlanan konular;

(a)Taktik Data Link Yönetim Merkezi (Link-16, Link-11, Link 22, JREAP) : Planlama, Tasarım ve  Yönetim Sistemi tasarım, geliştirme, test, eğitim ve doküman desteği ve CONOPS geliştirme.
(b)Link-16, Link-22, JRE, VMS DLP (Data Link Processor) tasarım, geliştirme, test ve analizi.
(c)Link 16 Platform Sistem Entegrasyonu;  Yer sistemleri, Uçaklar, Helikopterler, Gemiler, MPA, AEW&C, UAV.
(d)Link 11 A/B Sistem Entegrasyonu; Yer Sistemleri, Gemiler, MPA ve AEW&C.
(e)Mükemmeliyet Merkezi; CONOPS, Yetenek Geliştirilmesi (Capabilities Development), Operasyonel Sistem Tasarımı ve Geliştirilmesi.
(f)Ağ Merkezli Sistem Geliştirilmesi (Network Centric System Development ); Yol Haritası ve yönetimi ile CONOPS geliştirilmesi.
(g)TDL Operasyonel Sistem Tasarımı/Geliştirilmesi); HMI Tasarımı, CONOPS geliştirilmesi ve Kullanıcı El Kitabı geliştirilmesi.
(h)Program Yönetimi; Link 16, Link 11A/B ve Link 22 Sistemleri.
(i)Standartların Yönetimi; Milli Fark Dokümanları, Servis Fark Dokümanları, Platform Fark Dokümanları ve Mevcut Platform Uygulama Spekleri.
(j)Standartların Yorumlanması; Karmaşık sistemlere açıklık kazandırılması.
(k)IER Belirlenmesi/Yönetimi.
(l)Milli TDL Sistem Tasarımı/Geliştirilmesi; CONOPS geliştirilmesi, Kullanıcı El Kitabı Geliştirilmesi, Operasyonel Sistem Tasarımı, HMI Sistem Tasarımı ve Sistem Enetegrasyonu.
(m)Mevzi Yönetimi (Site Management); Uzaktan Sistem Yönetimi, Eğitim Merkezi Yönetimi ve TDL Yönetim Merkezi Yönetimi.
(n)Yatay (Horizontal) Sistem Entegrasyonu; MIDS Terminali, HArp Yönetim Sistemi, Silah Sistemi,Radar Sistemi, İstihbarat Sistemi, Sonar Sistem, EH Sistemi, HMI, Görev Bilgisayar (host) Sistemleri.
(o)Frekans Yönetimi; Pulse Deconfliction, Frequency Clearance Agreement konuları,  Yayın Talebi (Radiation requests).


Lazer Data Link Sistemlerinin tasarım, geliştirme, test, eğitim ihtiyaçları için bilgi ve teknoloji transferi, doküman hazırlanması ve danışmanlık desteği ve işbirliği sağlamaktayız. Söz konusu sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesinde  ihtiyaç duyulabilecek  teknoloji transferi  kapsamında Lazercom Terminali ve Yer İstasyonun geliştirilmesi çalışmalarında aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır.

1. Konsept Geliştirme
2. EMD (Engineering Manufacturing and Development)
   - Sistem Mühendisliği Desteği (System Engineering)
   - Teknik İsterlerin Analizi (Requirements Analysis)
   - Hava Platformu ICD (Interface Control Document) Analizi
   - Hv-Yer Lazercom Veri Terminali Sistem ve Alt-sistemlerin Tasarımı
   - Donanım
   - Yazılım
   - Elekto-Optik, Elektro-Mekanik
   - Komponent Analizi/Tedarik
   - Lazer Yer İstasyonu Tasarımı
   - Donanım, Yazılım Geliştirme
   - Elekto-Optik, Elektro-Mekanik
   - Komponent Analizi/Tedarik
3.Laboratuvar Testi
4. Entegrasyon
5. Yer ve Uçuş Testleri Desteği
6. Sistem Eğitim Dokümanı Hazırlama Desteği
7.Seri Üretim Fazı Desteği
8
. Follow-on Desteği

ASSSA Ltd. olarak iş ortağımız TSI ile birlikte aşağıda belirtilen SATCOM sitemleri konusunda Türkiye’de talebiniz doğrultusunda  sistemlerin tasarım, geliştirme, test, eğitim ihtiyaçları için bilgi ve teknoloji transferi, doküman hazırlanması ve danışmanlık desteği ile ürün deteği  sağlamaktayız.

- Sırtta Taşınabilir Uydu Terminali (Portable Terminals)
- Gemi Mobil Uydu Terminali (Shipboard Mobile Terminals)
- Kara Araçları Mobil Uydu Terminali (Land-Mobile Terminals)
- Hava Araçları Uydu Terminali (Airborne Satcom Terminals)
- Taşınabilir Ağ Kontrol Merkezleri (Transportable Stations)
- Sabit Ağ Kontrol Merkezleri (Fixed Stations)
COFDM Kablosuz Video Ağı
Kablosuz Video Ağı
Şehir Gözetleme
Kablosuz Video Ağı
Havadan Yere
Kablosuz Video Ağı
Örtülü Operasyon
Kablosuz Video Ağı
İHA'dan Yere
Kablosuz HD Video
Çözümleri
Elde Taşınabilir
Diversity Alıcısı
Boru Hatları Güvenlik Sistemeleri

Karada ve sualtındaki boru hatlarının sabotaj, delerek yasadışı çalma, terörist saldırı ve benzeri faaliyetlere karşı güvenliğinin sağlanması bugün ülkelerin öncelikli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Özellikle kriz ve çatışma zamanlarında bu konudaki riskler daha da artmaktadır. Ancak bugüne kadar tam etkinlik sağlanmasında çok büyük zorluklar yaşanmıştır.

Temsilcisi olduğumuz Westminster Firması  boru hatları ve terminal noktaları için geniş kapsamlı ve yüksek güvenlikli boru hattı güvenlik sistemi önermektedir. Önerilen güvenlik sistemi bir ağ yapısı içinde birbiriyle entegre edilmiş sistem ve cihazları içermektedir. Böylece bütün güvenlik altyapısını kapsayan bir genel komut ve kontrol sistemi de sağlanmış olunmaktadır. Talep edilmesi halinde Westminster tarafından önerilen sisteme insansız hava araçları da entegre edilebilmektedir.

Önerilen güvenlik sistemi boru hatlarına yönelik herhangi bir saldırı girişimini veya boru hattının işleyişinde olabilecek muhtemel bir olumsuzluğu önceden tespit ederek zamanında tedbir alınmasına imkan tanımaktadır.


Liman Güvenlik Sistemeleri

Günümüzde Liman ve Deniz üsleri; Terörist saldırılar, sivil ayaklanmalar, alçak irtifada uçan insanlı ve insansız hava araçları, hızlı deniz botları, dalgıçlar, insansız sualtı araçları, kargo hırsızlıkları, vandalizm ve sabotaj gibi birçok tehditede maruz kalabilmektedir. İş ortaklarımızla birlikte bu tehditleri bertaraf edebilecek Entegre Deniz Güvenlik Sistem çözümleri sunmaktayız. 

Enetegre Güvenlik Sistemİ;
- Komuta & Kontrol Sistemi
- Sonar Dalgıç Tespit Sİstemi
- Dalgıç İletişim Sistemi
- Deniz RAdarı
- Termal Kamera Sistemi


                                                                     PG-STEAMER - Uzaktan  Algılama (Remote Sensing) Yazılımı

PG-STEAMER'ın en önemli özelliği Gerçek Zamanlı İşleme (Real Time Processing (RTP)) yeteneğinin bulunmasıdır. RTP,  kullanıcıya görüntü verisine yönelik olarak yapılan işlemin sonucunu anında  gösteren bir yazılım programıdır. Bu yazılım ile mükemmel sonuçlar alınırken, geleneksel olarak yaşanan bütün "deneme yanılma" sorunları ortadan kaldırılmıştır. 

Geleneksel Görüntü İşlemede geniş boyutlu görüntü dosyalarının işlenmesinde yaşanan başlıca problem oldukça yavaş bir iş akışının olmasıydı. RTP ile birlikte, geleneksel görüntü işleme iş akışından tamamen uzak bir şekilde, işlenen görüntüyü anında görebilirsiniz.

PG-STEAMER'ın bir çok iyi özelliklerinin yanında, benzeri ürünlere göre son derece rekabet edebilir bir tanıtım fiyatı vardır, Lütfen fiyat için bize ulaşınız.

Bir Güney Kore ürünü olan PG_STEAMER; eğitim ve araştırma enstitüleri, hükümet ve askeri kurumlarla ticari organizasyonlarda kullanılmaktadır.  Bu ürün, halen Güney Kore ve ABD  Üniversiteleri Geomatik ve Coğrafi Bilimler Fakültelerinde eğitim aracı olarak da kullanılmaktadır.

Eğer bir deneme versiyonu isterseniz, bizimle lütfen temas kurunuz. Size bir deneme versiyonu gönderebiliriz.

PG-STEAMER EL KİTABI
PG-STEAMER BROŞÜR
PG-STEAMER EĞİTİM MATERYALLERİ
PG-STEAMER EĞİTİM VİDEOLARI
Taktik Data Link
Lazer Data Link
SATCOM Sistemleri
Gerçek Zamanlı Havadan Yere Video Ağı
Boru Hatları ve Liman Güvenlik Sistemleri
Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Programı