ASSSA Ltd. olarak yabancı iş ortaklarımızla birlikte  TDL Eğitimi yanında aşağıda belirtilen konularda TDL Danışmanlık Destek Hizmeti sunmaktayız. Talebiniz doğrultusunda çeşitli projeler kapsamında TDL kabiliyetine sahip sistemlerin tasarım, geliştirme, test, eğitim ihtiyaçları için bilgi ve teknoloji transferi, doküman hazırlanması ve danışmanlık desteği ve işbirliği sağlamaktayız.

Eğitim, Danışmanlık Desteği ve Yazılım çözümleri sağlanan konular;

-- Taktik Data Link Yönetim Merkezi (Link-16, Link-11, Link 22, JREAP) : Planlama, Tasarım ve  Yönetim Sistemi tasarım, geliştirme, test, eğitim ve doküman desteği ve CONOPS geliştirme.
-- Link-16, Link-22, JRE, VMS DLP (Data Link Processor) tasarım, geliştirme, test ve analizi.
-- Link 16 Platform Sistem Entegrasyonu;  Yer sistemleri, Uçaklar, Helikopterler, Gemiler, MPA, AEW&C, UAV.
-- Link 11 A/B Sistem Entegrasyonu; Yer Sistemleri, Gemiler, MPA ve AEW&C.
-- Mükemmeliyet Merkezi; CONOPS, Yetenek Geliştirilmesi (Capabilities Development), Operasyonel Sistem Tasarımı ve Geliştirilmesi.
-- Ağ Merkezli Sistem Geliştirilmesi (Network Centric System Development ); Yol Haritası ve yönetimi ile CONOPS geliştirilmesi.
-- TDL Operasyonel Sistem Tasarımı/Geliştirilmesi); HMI Tasarımı, CONOPS geliştirilmesi ve Kullanıcı El Kitabı geliştirilmesi.
-- Program Yönetimi; Link 16, Link 11A/B ve Link 22 Sistemleri.
-- Standartların Yönetimi; Milli Fark Dokümanları, Servis Fark Dokümanları, Platform Fark Dokümanları ve Mevcut Platform Uygulama Spekleri.
-- Standartların Yorumlanması; Karmaşık sistemlere açıklık kazandırılması.
-- IER Belirlenmesi/Yönetimi.
-- Milli TDL Sistem Tasarımı/Geliştirilmesi; CONOPS geliştirilmesi, Kullanıcı El Kitabı Geliştirilmesi, Operasyonel Sistem Tasarımı, HMI Sistem Tasarımı ve Sistem Enetegrasyonu.
-- Mevzi Yönetimi (Site Management); Uzaktan Sistem Yönetimi, Eğitim Merkezi Yönetimi ve TDL Yönetim Merkezi Yönetimi.
-- Yatay (Horizontal) Sistem Entegrasyonu; MIDS Terminali, Harp Yönetim Sistemi, Silah Sistemi,Radar Sistemi, İstihbarat Sistemi, Sonar Sistem, EH Sistemi, HMI, Görev Bilgisayar (host) Sistemleri.
-- Frekans Yönetimi; Pulse Deconfliction, Frequency Clearance Agreement konuları,  Yayın Talebi (Radiation requests).


Taktik Data Link