ASSSA'ya  hos geldiniz.

ASSSA, 2009 yılında kurulmuş limited bir şirkettir. ASSSA  hükümetlere ve özel kurumlara; Uzay&Havacılık, Savunma ve Güvenlik Sistemleri konusunda Mühendislik, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

Savunma Sistemleri

Günümüzde sürekli değişen ve çeşitlenen simetrik ve asimetrik tehdit ortamının yarattığı global tehlikenin asgariye indirilmesine yönelik olarak, gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlardan da istifade edilerek çok karmaşık ve gelişmiş savunma sistemleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. Söz konusu gelişmiş sistemler; platform, platfomları birbirine bağlayan ağ sistemleri ile füzyon merkezlerinden oluşmakta olup çok karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji içeren bu sistemlerin tedarik edilmesi de kullanıcı açısından kritik öneme haiz bir süreç haline gelmiştir.

Tedarik sürecinde savunma sistemlerinin ortaya çıkardığı büyük resmi iyi anlamak, resmin gerektirdiği detayda planlama ve programlama yapmak tedarik makamı ve son kullanıcı açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek kabiliyetli bir platform veya sistem  tedarik ederken, o platformun gerektirdiği entegre yapılanmayı öngörmemek, beklenilen performansın alınmamasına sebep olabilmektedir. Günümüzde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere genelde son kullanıcılar ve tedarik makamları komplike sistemlerin tedarikinde, sonradan büyük bir süprizle karşılaşmamak ve risklerini minimize etmek için bu süreçte araştırma enstitülerinden, bağımsız firmalardan, kuruluşlardan ve deneyimli uzman personelden danışmanlık hizmetleri almakta ve söz konusu hizmet alımı her geçen yıl katlanarak artmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak ASSSA, komplike ve gelişmiş platform ve ağ sistemlerini içeren savunma sistemlerinin tedarik sürecinde; Türkiye’de tedarik makamlarına ve son kullanıcılara, bünyesinde bulunan operasyonel (harekat), mühendislik, proje yönetimi alanlarındaki uzman personeli ve konularında uzman yabancı şirketlerle birlikte işbirliği içersinde danışmanlık hizmeti vermeyi kendisine misyon edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte olan bağımsız bir  kuruluşdur.

Güvenlik Sistemleri

Günümüzde, her  zamankinden çok daha fazla olarak güvenlik konusu neredeyse her organizasyon için hayati bir duruma gelmiştir. Organizasyonlar hangi sektörde iş yaptığına  ve ne alanda faaliyet gösterdiğine bakılmaksızınızın tehdide maruz kalmakta ve bu durum katlanarak artmaktadır. Tehdidin çeşitliliği nedeniyle, bugün neredeyse bütün organizasyonların güvenlik boşluğu bulunmaktadır. Bu boşluk organizasyonların mevcut korunma seviyeleri ile en son günvenlik tehditlerini karşılayabilecek koruma seviyeleri arasındaki farktır.

ASSSA, Organizasyonlara güvenlik sistemlerinin tedariki sürecinde; bünyesinde bulunan uzman personeli ve konularında uzman yabancı şirketlerle birlikte işbirliği içersinde danışmanlık hizmeti vermeyi kendisine misyon edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte olan bağımsız bir  kuruluşdur.

Teknoloji Eğitimi

ASSSA Havacılık,Uzay, Savunma, Güvenlik, IT&Sistem Mühendisliği, Otomotiv ve Robot Bilim alanlarında Teknoloji Eğitimleri sunmakatadır. Eğitimlerimiz yabancı akademik personel ile alan uzamanları tarafından verilmektedir.

Stratejik Araştırma

ASSSA,
Savunma&Güvenlik Stratejileri ve Tehdit değerlendirmeleri konularında; danışmanlık, analiz, araştırma ve rapor hazırlama hizmetleri sunmaktadır.
Hakkımızda