Uzay&Havacılık, Savunma ve Güvenlik Sistemlerine yönelik olarak devlet kurumlarına ve savunma sanayi şirketlerine bünyesinde bulunan uzman personelimizle ve işbirliği içinde bulunduğumuz yabancı şirketlerle birlikte mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. ASSSA hizmetleri aşağıdaki ana başlıklarda sağlanmaktadır.
Danışmanlık
Sistem Mühendisliği

- AR-GE
- Yeni Teknoloji
- Konsept Geliştirme
- Tasarım
- Sistem İsterleri ve Arayüz Birimleri
- Prototip Geliştirme
- Test Süreçleri
- Entegrasyon
- Malzeme Tedariki
- Kalite
Program Yönetimi

- T
edarik Projelerine Destek
- Uluslar arası Proje Yönetimi
- Teklif Hazırlama
- İş Geliştirme ve Pazar Analizi
- Offset Yönetimi
- Operasyonel Kullanıcı Desteği
- Eğitim ve Dokümantasyon
- Sistem Lojistik Konsepti
- Strateji ve Organizasyon Geliştirme


Uluslararası İşbirliği

-
İş Geliştirme
- Stratejik İşbirlikleri
- Pazar Analizi
- Pazara Giriş Stratejileri
- Joit Venture


Stratejik Araştırma

Savunma, Güvenlik Stratejileri ve Tehdit değerlendirmeleri konularında;

- Danışmanlık
-
Analiz
- Araştırma
- Rapor Hazırlama